1. Ние разработваме продуктите си.

Цялата гама от продукти, които предлагаме, е проектирана и изработена от нас.

2. Ние произвеждаме частите и компонентите им.

Всички модули и компоненти на продуктите са наше производство. Така можем да предложим индивидуални решения за термоконтрол на зърно, изцяло съобразени със спецификите на вашата зърнобаза.

3. Ние сглобяваме и тестваме нашите системи.

Всяка система за термоконтрол на зърно се сглобява от специално обучени, опитни специалисти на ITG, които са запознати с особеностите и изискванията на конкретния проект.

4. Ние извършваме монтаж и поддръжка.

Като производител на системата за термоконтрол, ние най-добре знаем как тя да бъде надеждно монтирана във всяка една зърнобаза, според вида и особеностите на склада. Ние осигуряваме и 24/7 поддръжка на оборудването – както на място, така и отдалечено.

5. Ние оставаме на Ваше разположение.

На линия сме за консултации, сервиз и поддръжка на оборудването, във всеки един момент.

Присъединете се към над 1100 Зърнобази, които успешно намаляват риска с продуктите на ITG.

Изпратете заявка за информация и контакт с вас.