Системата за термоконтрол, разработена от ITG, представлява средство за постоянно измерване и отчитане на температурата при съхранение на зърно в силози и складове.

Наблюдението и анализът на получените данни дават възможност да се предприемат своевременни действия за предотвратяване развитието на нежелателни процеси като загниване, поява на насекоми, запарване и други, и като краен резултат – да се запази качеството на зърното през целия период на съхранение.

 

 

 

Съхранение на зърно в силози - система за термоконтрол от Инфотех

Системата за термо контрол е модулно решение, със следните модулни компоненти:

 • Мрежова електроника (разпределителна кутия)

 • Кабелна инсталация

 • Контролери за четене на температура

 • Десктоп софтуер за визуализиране, мониторинг и съхранение на данни (INFONAV)

 • Cloud платформа ITG Cloud за визуализиране, мониторинг и съхранение на данните

 • GATEWAY софтуер – локална инсталация на ITG Cloud

 • Модули за управление на вентилацията на складовете

 • Модул за измерване на параметрите на въздуха на околната среда

 • Модул за измерване на състоянието на въздуха над зърното, намиращ се в складовете

 • Предпазни ценерови бариери (SFB)

 • Галванично развързваща електроника

 • Монтажни модули за окачване на термосонди

  • За външно окачване
  • За вътрешно окачване
  • Люкове за достъп
  • Спомагателни крепежни изделия
  • За плоски складове