НОВИНИ

НОВИНИ2023-07-21T10:14:57+00:00

Участие на ИНФОТЕХ-ГРУП на изложението AGRITECHNICA, Хановер

ИНФОТЕХ-ГРУП по традиция ще вземе участие в най-престижното изложение за селскостопанска техника AGRITECHNICA. Изложението ще се проведе в гр.Хановер, Германия от 12 до 18 Ноември 2023г. ИНФОТЕХ-ГРУП е посветила своята дейност на идеята за разработване и реализация на технология за 100% безрисково и ефективно зърносъхранение и с всяка своя следваща разработка компанията се доближава до пълното постигане на тази цел. Убедете се сами! Заповядайте на нашия ЩАНД G49 в ЗАЛА 6, където компанията ще представи своите иновативни решения в технологията за съхранение на зърно.

2 октомври 2023|

Процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Оборудване за топене и леене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави, състоящо се от: Стационарни индукционне тиглови пещи 60 кг и 120 кг, Машина за леене под налягане с окомплектовки:дозиращо устройство, обмазващо устройство, устройство за автоматично изваждане на детайла, миксер за обмазки и конвейр за готови отливки с два вентилатора и Вакуумна система за леене под налягане”

ИНФОТЕХ-ГРУП ЕООД обявява процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Оборудване за топене и леене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави, състоящо се от: Стационарни индукционне тиглови пещи 60 кг и 120 кг, Машина за леене под налягане с окомплектовки:дозиращо устройство, обмазващо устройство, устройство за автоматично изваждане на детайла, миксер за обмазки и конвейр за готови отливки с два вентилатора и Вакуумна система за леене под налягане”. По обособена позиция 3: Вакуумна система за леене под налягане Публичната покана е във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.004-1538-С01 .. » Прочети повече

2 октомври 2023|

Процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Оборудване за топене и леене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави“

ИНФОТЕХ-ГРУП ЕООД обявява процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Оборудване за топене и леене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави, състоящо се от: Стационарни индукционне тиглови пещи 60 кг и 120 кг, Машина за леене под налягане с окомплектовки:дозиращо устройство, обмазващо устройство, устройство за автоматично изваждане на детайла, миксер за обмазки и конвейр за готови отливки с два вентилатора и Вакуумна система за леене под налягане” Публичната покана е във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.004-1538-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация .. » Прочети повече

23 август 2023|

Процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Окомплектован Вертикален Обработващ Център с ЦПУ, c пакет робот.“

ИНФОТЕХ-ГРУП ЕООД обявява процедура с „публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Окомплектован Вертикален Обработващ Център с ЦПУ, c пакет робот.“ Публичната покана е във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.004-1538-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU. Срок за подаване на оферти: 21.07.2023г. – 28.07.2023г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната .. » Прочети повече

21 юли 2023|

Имате въпроси?
Свържете се с нас!

  • “Инфотех-Груп” ЕООД
  • ул.”Капитан Г. Мамарчев” 1-7
  • София 1510, България
  • Телефон: +359 888 222 478
  • Телефон: 0700 10 508
  • e-mail: itg@itg.bg
  • e-mail: itg_bg@abv.bg
Go to Top